Warning: Illegal string offset 'sb_layout' in /usr/home/mondecolorins.com/web/wp-content/themes/kiddy/functions.php on line 1955 Ràdio escolar – Mon de Colorins

Ràdio escolar

La ràdio és un mitjà viu que promou la comunicació, facilita la lectura, la comprensió dels textos i agilita les tasques de redacció dels alumnes; un projecte tant educatiu com divertit. El treball radiofònic resulta un estímul que potencia les activitats escolars des de diferents perspectives:
– Reforça el treball en equip
– Fomenta el debat i l’aprofundiment dels temes
– Estimula l’ús de la comunicació oral, ensenya a utilitzar la veu, amplia el vocabulari
– Ensenya expressar-se d’una manera més fluida i correcta
– Incita a la reflexió i al respecte per l’interlocutor
– Responsabilitza els alumnes en una tasca que va més enllà de l’activitat escolar
– Ells mateixos, altres nens i adults poden avaluar el seu treball
– Possibilita l’estudi, la reflexió i el debat a partir d’una fórmula divertida

Per tot l’anterior podem dir que la ràdio, a més de ser una experiència única i divertida que els nins recordaran sempre, aporta beneficis constants al desenvolupament acadèmic i personal dels alumnes.
Els alumnes dels diferents centres de primària i secundària organitzen els seus programes, produeixen continguts, documenten els reportatges, cerquen personatges per realitzar entrevistes, elaboren els diferents guions, i en grups de 4 o 5 alumnes graven els programes.

Aquests locutors parlen de notícies del col·legi, fan entrevistes, expliquen projectes que han fet a classe, fan lectures, expliquen històries, treballen articles d’opinió, … en fi, una eina de comunicació que cohesiona centre escolar amb el poble, diferents generacions i diferents municipis.
Aquesta iniciativa ha tengut una gran acollida per part de professors, alumnes i pares pel seu gran interès pedagògic i lúdic, així com per la seva originalitat, pel que es va fer extensiva ràpidament a centres que van voler sumar-se a aquesta gran experiència.

Will want Term Paper Make it possible to on the internet to accomplish high quality? Professional person School Assignment helpers create reliable and best Tradition Coming up with assistance to scholars who seek term paper help writing paper

Do you really need enable simply writing your school assignment? It’s popular for pupils to obtain allow on composing responsibilities however for some, it looks like they desire assist you when their teacher or instructor is not within reach college paper

Are you currently a student who works best a complete time job opportunity? Do nott have time for them to produce your thesis or dissertation? Strive an internet-based dissertation writing company. By making use of our custom made thesis crafting and modifying system, you may get improve your dissertation any season. Everyone knows what precisely a hectic person preferences paper writer

Looking for a reputable thesis creating assistance? Our skilled professional writers provide you with a high-notch internet thesis aid with comfort how to write thesis

Our dissertation allow service is created to support people finish any job for the college. Thesis help in within the internet is regarded as the sought after ask amongst the many learners coursework writing