Ràdio escolar

La ràdio és un mitjà viu que promou la comunicació, facilita la lectura, la comprensió dels textos i agilita les tasques de redacció dels alumnes; un projecte tant educatiu com divertit. El treball radiofònic resulta un estímul que potencia les activitats escolars des de diferents perspectives:
– Reforça el treball en equip
– Fomenta el debat i l’aprofundiment dels temes
– Estimula l’ús de la comunicació oral, ensenya a utilitzar la veu, amplia el vocabulari
– Ensenya expressar-se d’una manera més fluida i correcta
– Incita a la reflexió i al respecte per l’interlocutor
– Responsabilitza els alumnes en una tasca que va més enllà de l’activitat escolar
– Ells mateixos, altres nens i adults poden avaluar el seu treball
– Possibilita l’estudi, la reflexió i el debat a partir d’una fórmula divertida

Per tot l’anterior podem dir que la ràdio, a més de ser una experiència única i divertida que els nins recordaran sempre, aporta beneficis constants al desenvolupament acadèmic i personal dels alumnes.
Els alumnes dels diferents centres de primària i secundària organitzen els seus programes, produeixen continguts, documenten els reportatges, cerquen personatges per realitzar entrevistes, elaboren els diferents guions, i en grups de 4 o 5 alumnes graven els programes.

Aquests locutors parlen de notícies del col·legi, fan entrevistes, expliquen projectes que han fet a classe, fan lectures, expliquen històries, treballen articles d’opinió, … en fi, una eina de comunicació que cohesiona centre escolar amb el poble, diferents generacions i diferents municipis.
Aquesta iniciativa ha tengut una gran acollida per part de professors, alumnes i pares pel seu gran interès pedagògic i lúdic, així com per la seva originalitat, pel que es va fer extensiva ràpidament a centres que van voler sumar-se a aquesta gran experiència.