El rotacisme o la dificultat per pronunciar la “RR”

El rotacisme o la dificultat per pronunciar la “RR”

El rotacisme és la dislàlia del fonema /r/ en totes les seves variants, és a dir, un problema a l’hora d’articular el so de la erra. Cal tenir en compte que la / r / és de les lletres més difícils d’adquirir i per tant de les últimes en aprendre a pronunciar. Per això, no pronunciar-la correctament no es considera una cosa preocupant fins que el nin no té els 5-6 anys. És a partir d’aquesta edat quan es recomana acudir a un logopeda perquè l’ajudi.

Que un nin no pronunciï la /r/ no implica que hi hagi algun tipus de retard ni afectació a nivell psicològic, tot i que és veritat que quan els nens són més grans i són conscients que no pronuncien degudament certs fonemes pot generar frustració davant la incapacitat de poder dir-ho bé.               

Quins són els motius?

Hi ha nens que ben aviat són capaços d’imitar aquest so, però no obstant això en altres casos s’adquireix de manera més tardana o fins i tot no s’arriba a adquirir. Això pot ser ocasionat per dos factors principalment:

-Problemes de fre lingual; que aquest sigui curt i no pugui elevar la llengua per la limitació física.

-Paladar més elevat i estret, de manera que no es pot donar suport correctament la llengua en ell per a la pronunciació del fonema /r/.

Hipotonicitat: falta de to a nivell muscular en els òrgans orobucofonatorios (llavis, llengua, masseters …) i manca de control sobre aquests òrgans.

Falta de força i coordinació en el buf.

Mal posicionament de la llengua, normalment aquesta està avançada i toca o sobrepassa les dents, de manera que no hi ha vibració.               

Com podem ajudar?

Les activitats que es duen a terme normalment per solucionar-són de reeducació del punt i mode d’articulació d’aquest fonema. Són exercicis molt senzills que més endavant detallarem.

Al principi, el que sí és més complicat és fer desaparèixer els mals hàbits que han adquirit a l’hora de pronunciar la /r/.

 

El fonema / r / és alveolar, és a dir, es pronuncia col·locant la llengua als alvèols que és la zona que està just a sobre de les dents, de la mateixa manera que altres fonemes com /l/, /n/ o /s/.

La diferència entre aquests i el so /r/ és que requereix de la vibració de la llengua com és en el cas de la /r múltiple/ per paraules com “carro” o “rosa”. Per aconseguir aquesta vibració de la llengua cal coordinar el punt d’articulació i el buf. Per això, el primer pas per a l’adquisició de la / r / és treballar la respiració.

Es faran exercicis de buf com poden ser apagar espelmes, inflar globus, bufar petites boles de paper… Es pot treballar també amb molinets, un xiulet, una flauta … Podeu afegir més activitats que hem explicat a un article anterior de Món de Colorins.

També se treballaran pràxies linguals, són senzills exercicis en què treballem amb la llengua perquè adquireixi un major to (força) i el control sobre aquesta sigui complet. Moltes vegades els nins no tenen força o no són capaços de mantenir la llengua en un mateix lloc el temps suficient i és per això que se’ls escapa i el so no es realitza de manera correcta: col·locar la llengua amunt i avall per fora de la boca, als costats de la boca, tant per dins com per fora, fer girs al voltant de les dents i al voltant dels llavis, primer en un sentit i després en el contrari.

Un altre exercici important per solucionar el rotacisme és aconseguir imitar els passos de cavall. Amb aquest exercici tan senzill, podem comprovar que la llengua és capaç de recolzar-se en el paladar de la boca i que té força per donar-li suport i mantenir-la.

A poc a poc anirem introduint exercicis de repetició de paraules amb aquest fonema, de més a menys grandària, de menor a major dificultat. No cal exigir des del primer moment que l’articulació sigui perfecta, sinó que hem d’observar què cal corregir i poc a poc aconseguir que apliqui totes les pautes indicades fins aconseguir la correcta articulació. Podem utilitzar diferents vídeos, fitxes, contes recalcant la paraules que ens trobem amb /r/, llistats de paraules per famílies semàntiques…

Al principi podem observar que en repetició l’articulació està aconseguida, però que després en el seu llenguatge espontani no ho té generalitzat, és el més normal. Cal donar-li un temps perquè automatitzi i corregeixi el mal hàbit que tenia adquirit i comenci a introduir els nous patrons.

 

MALENA PONS-Mestra d’Audició i llenguatge

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *